Przejdź do treści strony

SOLARY

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie kolektorów słonecznych, jako elementu odnawialnych źródeł energii w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii”.


„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013

Oś priorytetowa: 6 Środowisko przyrodnicze

Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Pod działanie: 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Tytuł projektu
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie kolektorów słonecznych, jako elementu odnawialnych źródeł energii w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii”.

Całkowity koszt projektu – 1385497,49 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 666152,74 zł

30 grudnia 2010 roku podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu oraz montaż 150 kolektorów słonecznych. Łączna powierzchnia kolektorów ma wyniosła 373,5 mkw. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie kolektorów słonecznych, jako elementu odnawialnych źródeł energii w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii” dotyczy instalacji solarnych na zespole budynków szpitala i obejmuje budynki położone na działce Nr 5/1 oraz Nr 6 w obrębie geodezyjnym nr 25 M. Olsztyn. Przewidywany zysk energetyczny wyniesie ok. 187851,825 kWh/rok. Kolektory słoneczne zaczną ogrzewać wodę dla szpitala jesienią 2011 roku.

 

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter