KOMPENDIUM ONKOLOGII – II

Kompendium onkologii II – lepsza jakość usług przedsiębiorstw branży medycznej


Wartość dofinansowania uzyskanego na realizację projektu: 262 598,44 zł
Okres realizacji: 16.09.2013 – 30.04.2014
Grupa docelowa: uczestnikami szkoleń są lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarze specjaliści inni niż onkolodzy.

Przedsięwzięcie skierowane jest do 72 lekarzy z 54 przedsiębiorstw branży medycznej. Celem jest podwyższenie poziomu ich kompetencji zawodowych (rozszerzenie wiedzy lekarzy) w zakresie onkologii, leczenia osób starszych oraz godzenia życia zawodowego z rodzinnym.Projekt jest realizowany w 6 grupach średnio 12-osobowych. Dla każdej grupy przewidziane są 2 zjazdy dwudniowe. Szkolenia odbywają się w weekendy.

Program szkolenia podzielono na 15 bloków tematycznych, w tym 26 godzin z zakresu onkologii, 2 godziny w zakresie z zakresu leczenia osób starszych. Ponadto, dla każdej grupy zostaną zorganizowane zajęcia z zakresu godzenia życia zawodowego i rodzinnego – oddzielny moduł dla kobiet i oddzielny dla mężczyzn (po 2 godziny na moduł), ponieważ każda z płci wymaga odmiennego przedstawienia tematu.
Uczestnicy mają zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz noclegi. Szkolenia kończą się wydaniem certyfikatów oraz zaświadczeń o uzyskaniu punktów edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są przez kadrę SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie.

Program szkolenia – do pobrania

Wszelkie informacje na temat projektu udzielane są przez Biuro Projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Budynek A
Dział Marketingu i Promocji Zdrowia
Pokój nr 2
Osoby do kontaktu: Joanna Misiak i Rafał Bezuch
Tel. 89 539 80 62

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.