FB-test

MAM PROBLEM Z:


Wątrobą


Trzustką


Jelitem grubym


Piersiami


Żołądkiem


Tarczycą

KLINIKA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Klinika Chirurgii Onkologicznej funkcjonuje w ramach SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Rocznie w Klinice leczonych jest około 3500 pacjentów z chorobami nowotworowymi.
Klinika dysponuje 34 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych z węzłami sanitarnymi i TV.

W Klinice pracuje 7 lekarzy, z których 6 posiada specjalizację z zakresu chirurgii onkologicznej a kolejny jest w trakcie jej zdobywania po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej. Spośród personelu lekarskiego dwóch posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i pracuje w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych zaś kolejnych dwoje posiada tytuł doktora nauk medycznych.
Opiekę pielęgniarską zapewnia doświadczony i dobrze wyszkolony zespół pielęgniarek.
Działalność Kliniki skupia się na następujących zagadnieniach chirurgii onkologicznej i ogólnej:

 • nowotwory przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem:
  • raka i innych nowotworów trzustki
  • pierwotnych i przerzutowych nowotworów wątroby
  • raka jelita grubego
  • raka żołądka
  • nowotworów tkanek miękkich i skóry (w tym czerniaki)
  • nowotworów tarczycy
  • guzów nadnerczy
 • chirurgia wątroby, dróg żółciowych i trzustki nie związana z nowotworami.

We współpracy z Zakładem Radiologii i Pracownią Endoskopową w Klinice i powiązanej z nią Poradni Chirurgii Onkologicznej jest możliwa wszechstronna diagnostyka stanów podejrzanych o rozrost nowotworowy w tym biopsje pod kontrolą USG lub TK. Diagnostyka prowadzona jest zgodnie z zasadami karty DILO, co oznacza, że czas potrzebny na jej ukończenie nie przekracza kilku tygodni i nie wymaga zwykle pobytu szpitalnego.

Leczenie w ramach Kliniki opiera się na uznanych standardach postępowania. Kwalifikacja do operacji odbywa się rutynowo w ramach wielospecjalistycznego konsylium. W przypadku chorych niedożywionych i wyniszczonych przez chorobę nowotworową prowadzona jest terapia żywieniowa polegająca na zastosowaniu pełnoprofilowego zgodnego z wytycznymi ESPEN leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowego. Istotną rolę w przygotowaniu do planowych operacji odgrywa prehabilitacja, której zasady przekazywane są chorym podczas kwalifikacji w ramach poradni chirurgii onkologicznej. Prowadzona jest także i monitorowana profilaktyka i leczenie powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Doświadczenie związane z chirurgią raka jelita grubego spowodowała, że Klinika została uznana za zgodną ze standardami Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego (tzw. „colorectal unit”). Obecnie większość planowych operacji z zakresu chirurgii jelita grubego i odbytnicy przeprowadza się metodami mało inwazyjnymi (laparoskopowo). Klinika specjalizuje się w leczeniu położonych bardzo nisko raków odbytnicy. Dotychczas leczenie takich nowotworów wiązało się zawsze z koniecznością wyłonienia stałej – do końca życia pacjenta – stomii (sztucznego odbytu). Zespół po szkoleniach w Klinice Gemelli oraz krajowych ośrodkach (Toruń, Wrocław) dołączył do ekskluzywnego grona mogącego poszczycić się umiejętnością wykonywania operacji w technice TaTME, umożliwiającego zachowanie funkcji odbytnicy nawet w bardzo nisko położonych guzach. Jest to jedyna taka placówka medyczna w województwie warmińsko-mazurskim. Dwóch lekarzy Kliniki kończy obecnie szkolenie zgodnie z międzynarodowym standardem LAPCO, certyfikującym umiejętności laparoskopowego operowania skomplikowanych operacji brzusznych. Do tej pory są to jedyni chirurdzy na Warmii i Mazurach objęci tym programem.

Coraz większa część operacji prowadzona jest metodą laparoskopową. W ostatnim czasie wprowadziliśmy laparoskopię do leczenia nowotworów żołądka i resekcji wątroby i trzustki. Klinika dysponuje możliwością leczenia przezskórnego w szczególności nowotworów wątroby (termoablacje, chemioembolizacje) – jest jednym z największych w Polsce ośrodków dysponujących tymi technikami. Dysponujemy również doświadczeniem w zakresie przezskórnych drenaży dróg żółciowych i zmian ropnych.

Klinika dysponuje nowoczesnym detektorem promieniowania gamma umożliwiającym przeprowadzanie tzw. biopsji węzła chłonnego wartowniczego w niektórych przypadkach czerniaka i raka piersi.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I NAUKOWA
W Klinice zatrudnionych jest dwóch profesorów nadzwyczajnych UWM. Prowadzona dydaktyka obejmuje nie tylko nauczanie chirurgii onkologicznej dla studentów polsko- i anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM ale także kształcenie studentów pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i dietetyki.
W Klinice szkolenia odbywają zarówno lekarze będący w trakcie stażu podyplomowego jak i lekarze w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej, onkologicznej, onkologii klinicznej i radioterapii. Klinika posiada uprawnienia Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia kursów specjalizacyjnych w zakresie chirurgii onkologicznej. Na terenie Kliniki szkoleni są indywidualnie chirurdzy ogólni i onkolodzy kliniczni w zakresie skutecznej diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych. Od czasu powstania Kliniki zespół lekarski opublikował i przedstawił na zjazdach kilkadziesiąt prac naukowych. Artykuły naukowe zostały opublikowane zarówno w polskich jak i znanych zagranicznych czasopismach medycznych.
Lekarze Kliniki przyjmują w Poradni Chirurgii Onkologicznej, gdzie wykonywana jest pełna diagnostyka, kwalifikacja do zabiegu operacyjnego i leczenie. Poradnia prowadzi kontrole i badania po leczeniu operacyjnym. Dysponuje także możliwościami wycinania zmian skórnych z badaniami histopatologicznymi.

Dariusz Zadrożny

Lekarz kierujący kliniką
dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny

Pielęgniarka Oddziałowa
Mariola Dymitrowicz

Kontakt:

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH