Przejdź do treści strony

Dzień Pracownika Służby BHP

19 września przypada Dzień Pracownika Służby BHP. Został on wprowadzony podczas Kongresu Służby BHP w październiku 2010 r. Ostatecznie o tej dacie obchodzonego święta zadecydowali delegaci na Nadzwyczajnym Zjeździe OSPS BHP w grudniu 2010 r.

Pracownicy Służby BHP odgrywają istotną rolę w zakładzie pracy. Ważne w tym zawodzie jest zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak również cechy osobowościowe.

„Pracownikom Służby BHP Szpitala MSWiA z W-MCO w Olsztynie składamy szczególne podziękowania za ich codzienną troskę o nasze bezpieczeństwo w pracy. To dzięki Waszej trudnej pracy, zaangażowaniu, zakłady pracy stają się miejscami, w których życie i zdrowie pracowników jest chronione. To Służba BHP jako doradca pracodawcy ma istotny wpływ na wprowadzanie działań zapobiegających powstawaniu wypadków przy pracy, właściwego doboru odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochronnych dla pracowników. Służba BHP poprzez popularyzację zagadnień bezpieczeństwa pracy, ma istotny wpływ na budowanie kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy. Życzymy sukcesów i realizacji Państwa zamierzeń zawodowych oraz radości w życiu osobistym” – Dyrekcja SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

Służba BHP Szpitala przechodzi cykliczne akredytacje Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO (International Organization for Standardization) – bez uwag za każdym razem.

Ostatnia kontrola przeprowadzona w Szpitalu przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie Oddział Higieny Radiacyjnej wypadła pozytywnie (zakres przedmiotowej kontroli: ocena dokumentacji i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia działalności polegającej na wykorzystaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne do celów medycznych, oznakowanie źródeł pól E-M i zasięgu stref ochronnych) – nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto pracownicy Służby BHP Szpitala rekomendują udział w szeregu akcjach o wydźwięku zdrowotnym, jak chociażby przystąpienie Polikliniki Olsztyńskiej do kampanii społecznej „Szpital bez papierosa”.

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy to wyodrębniona komórka organizacyjna – jedno lub wieloosobowa. Liczba pracowników służby BHP jest ustalana przez pracodawcę, który bierze pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy. Rola BHP w zakładzie pracy polega, między innymi na ciągłym uświadamianiu tego, jakże ważnego faktu zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy, a jeżeli jest on jednostką organizacyjną – służba bhp podlega bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką.

4 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP W ZAKŁADZIE PRACY:

  • Profilaktyka ogólna
  • Kontrola stanu bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów i zasad w zakładzie pracy
  • Współpraca z pracodawcą w zakresie BHP
  • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi spoza zakładu w kwestiach bezpieczeństwa.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter