Przejdź do treści strony

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA W PRACY

Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że rocznie na całym świecie około 2,3 miliona kobiet i mężczyzn ulega wypadkom w czasie pracy lub zapada na choroby związane w wykonywaną pracą, które powodują śmierć ponad 6000 pracowników każdego dnia. Na całym świecie jest około 340 milionów wypadków przy pracy i 160 milionów ofiar chorób zawodowych rocznie. Statystyki MOP wskazują, że z roku na rok ilość wypadków niestety rośnie a nie spada. Choć najwięcej ofiar to pracownicy branży budowlanej i osoby różnych branż narażone na działanie szkodliwych substancji, to warto zwrócić uwagę, na sytuację milionów osób zatrudnionych w branżach wydawałoby się stosunkowo bezpiecznych, takich jak np. przemysł odzieżowy.

Tegoroczne obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy poświęcone są bezpieczeństwu milionów pracowników Służby Zdrowia i innych pracowników, którzy w walce z pandemią codziennie ryzykują własne zdrowie. W czasie trwania pandemii COVID-19 przekonaliśmy się, że posiadanie sprawnego systemu ochrony pracy, w którym uczestniczą: rząd, pracodawcy, pracownicy i podmioty zajmujące się zdrowiem publicznym i warunkami pracy (na poziomie krajowym i przedsiębiorstw), ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników.

28 kwietnia
jest także Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, organizowanym na całym świecie przez ruch związków zawodowych od 1996 roku. Obchody tego Dnia są w tym roku poświęcone w szczególności uczestnictwu pracowników i roli dialogu społecznego w tworzeniu kultury bezpieczeństwa pracy.

Linki:
Ekokalendarz
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter