Profile diagnostyczne

Profile diagnostyczne


 

3.8. DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA – PROFILE DIAGNOSTYCZNE

lp.

kod procedury

Rodzaj usługi

Cena brutto
w zł

 1 LAB 1 Profil podstawowy (kontrolny): glukoza, żelazo, elektrolity, białko całkowite, lipidogram, kreatynina, aminotransferaza alaninowa (ALT), mocz badanie ogólne, morfologia, OB.

53,00

 2 LAB 2 Profil nerkowy: Na, K, białko całkowite, kwas moczowy, kreatynina, mocznik, mocz badanie ogólne

25,00

 3 LAB 3 Profil lipidowy: cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, trójglicerydy

15,00

 4 LAB 4 Profil wątrobowy: albuminy, bilirubina całkowita, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparginowa (AST), fosfataza alkaliczna (ALP), gamma lutamylotranspeptydaza (GGTP), PT (INR)  22,00
 5 LAB 5 Profil wątrobowy (rozszerzony): bilirubina całkowita, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotranferaza asparginowa (AST), fosfataza alkaliczna (ALP), gamma glutamynotranspeptydaza (GGTP), PT (INR), anty HCV, HBsAg  56,00
6 LAB 6 Profil trzustkowy (glukoza, lipaza, amylaza) 13,00
 7 LAB 7 Profil kontrolny skrócony (badanie ogólne moczu, glukoza, kreatynina, morfologia)

21,00