Przejdź do treści strony

Dr Marzenna Ziomek wśród wyróżnionych odznaczeniem „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur 2021”

Marzenna Ziomek – lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista onkologii klinicznej. Pracuje na stanowisku z-cy lekarza kierującego Oddziałem Klinicznym Onkologii i Immunoonkologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Białymstoku. Początkowo pracowała na oddziale wewnętrznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, gdzie uzyskała I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, a następnie II stopień w zakresie chemioterapii nowotworów. Już w 2004 r. podjęła pracę w ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie na Oddziale Chemioterapii. Od 2005 r. pełniła funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Chemioterapii. W 2013 r. była konsultantem wojewódzkim w zakresie onkologii klinicznej. Jest niezwykle cenionym i doświadczonym specjalistą z zakresu onkologii klinicznej. Przebieg jej pracy zawodowej wskazuje na umiejętność kierowania zespołem lekarskim oraz pracą oddziału. Swoją postawą i działaniami na rzecz młodych adeptów sztuki lekarskiej pozyskała grupę młodych lekarzy zainteresowanych onkologią kliniczną. Poprzez swoje zaangażowanie w kształcenie podyplomowe przyczyniła się do powiększenia grona specjalistów onkologii klinicznej w województwie warmińsko-mazurskim. Przez cały czas z życzliwością wspierała i wspiera młodych adeptów tej specjalności, służąc im swoją radą i pomocą w rozwiązywaniu trudnych problemów terapeutycznych. Jest doskonałym wzorem do naśladowania nie tylko dla rozpoczynających pracę w dziedzinie onkologii, ale także dla doświadczonych lekarzy. Jest przykładem niezwykle pozytywnych relacji lekarz-pacjent. Doktor Marzenna Ziomek jest wysoce wykształconym i doświadczonym specjalistą, który stale poszerza swoją wiedzę, biorąc czynny udział w tzw. trudnych konsyliach realizowanych w ramach karty DILO. Jest osobą niezwykle miłą, co przekłada się na jakość realizowanych świadczeń z zakresu onkologii klinicznej. Jest wzorem i przykładem radzenia w trudnych rozmowach z chorymi onkologicznymi. Swój wolny czas niejednokrotnie poświęca i przedkłada nad dobro pacjenta chorego onkologicznie.

Gratulując Pani Doktor tego szczególnego w środowisku medycznym wyróżnienia jesteśmy dumni, że pracuje Pani właśnie w Naszym Zespole, poświęcając Naszym pacjentom swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe.

Szerzej w Biuletynie Informacyjnym Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej Nr-168.pdf (wmil.olsztyn.pl)

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter