Przejdź do treści strony

dr Błażej Ratajczak wyróżniony podczas XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

W dniach 3-6 września br. w Bydgoszczy odbył się XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. W ramach Konferencji odbyło się siedem sesji naukowych oraz sesja plakatowa w formie online.

Tematyka zjazdu obejmowała:

  • diagnostykę prenatalną,
  • nowoczesną diagnostykę niepełnosprawności intelektualnej, wad wrodzonych i chorób monogenowych,
  • nowe odkrycia w genetyce nowotworów układu krwiotwórczego i nowotworów narządowych,
  • neurogenetykę oraz bioinformatykę.

Podczas tegorocznego Zjazdu przyznano nagrody Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka za najlepsze publikacje z zakresu genetyki człowieka. Wśród laureatów znalazł się pracownik naszego szpitala dr n med. Błażej Ratajczak, który otrzymał nagrodę im. Profesor Danuty Rożynkowej za najlepszą pracę w dziedzinie cytogenetyki hematoonkologicznej opublikowaną w latach 2021-2023. Nagrodę osobiście wręczyła córka Pani Profesor dr Maria Rożynek-Szuligowska.
W imieniu Dyrekcji i wszystkich pracowników Szpitala gratulujemy sukcesu!

Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, założone w roku 1993, skupia blisko 500 członków z grona lekarzy – genetyków klinicznych, diagnostów specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej oraz osób reprezentujących inne specjalności z zakresu nauk medycznych, biologicznych, humanistycznych i innych.
Towarzystwo stawia sobie za zadanie uczestnictwo również w odpowiedniej edukacji społeczeństwa w zakresie postępów genetyki i biologii molekularnej. PTGC zwraca uwagę na to, że obecnie testy genetyczne dla celów zdrowotnych mają zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie medycyny. Z jednej strony demonizuje się niebezpieczeństwa związane z rozwojem genetyki, co oczywiście powinno podlegać nadzorowi, a z drugiej konieczne jest podkreślanie miejsca jakie zajmuje genetyka we współczesnej medycynie, zarówno w chorobach dziedzicznych jak i powszechnie występujących chorobach nabytych. Rozwój genetyki i biologii molekularnej integralnie wiąże się także z pojęciem medycyny personalizowanej.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter