Przejdź do treści strony

Doposażenie zakładów radioterapii

W dniu 27 sierpnia 2019 roku Dyrektor Naczelna wraz z innymi przedstawicielami szpitali z całej Polski w Ministerstwie Zdrowia podpisała umowę z Podsekretarzem Stanu Sławomirem Gadomskim na zakup nowoczesnego sprzętu do radioterapii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

W ramach podpisanych umów nasz Szpital zostanie wyposażony w nowoczesny aparat HDR do brachyterapii oraz stację planowania leczenia.

Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia wyniesie łącznie ponad 2,7 mln złotych, z czego na zadanie: „wymiana aparatu HDR”, zostanie przeznaczone 2 300 000,00 PLN, a na zadanie: „zakup stacji planowania leczenia” 425 000,00 PLN.

Wieloletnim priorytetem tego programu jest wyrównanie różnic w dostępie do leczenia napromienianiem w poszczególnych regionach Polski. Szczególnie tam, gdzie dostęp do takich świadczeń nie osiągnął wskaźnika rekomendowanego przez Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej. Głównym celem w 2019 roku jest zakup akceleratorów, stacji planowania leczenia, a także aparatów HDR.

SP ZOZ MSWiA w Olsztynie jest jedynym ośrodkiem w województwie warmińsko – mazurskim, który wykonuje świadczenia z zakresu brachyterapii. Świadczenia te obejmują m.in. takie metody leczenia jak brachyterapia ginekologiczna, brachyterapia płucna, brachyterapia powierzchniowa skóry, brachyterapia śródtkankowa piersi i tkanek miękkich. Zabiegi brachyterapii przeprowadza się zgodnie z najnowszymi wytycznymi, w oparciu o badanie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Nowy aparat HDR będzie wyposażony w najnowsze typy aplikatorów oraz najnowsze wersje oprogramowania do planowania leczenia, co pozwoli poszerzyć zakres wykonywanych zabiegów oraz zwiększyć możliwości skutecznego, bezpiecznego leczenia za pomocą brachyterapii. Ponadto, wyposażenie nowego aparatu w opcję do brachyterapii prostaty w czasie rzeczywistym pozwoli na zaoferowanie tej metody leczenia pacjentom z naszego regionu chorym na nowotwór gruczołu krokowego. Wszystkie te działania mają na celu poprawę jakości usług w diagnostyce i leczeniu chorób onkologicznych, a także zwiększenie dostępności nowoczesnych metod leczenia.

Informacje o uroczystości podpisania umowy na portalu gov.pl

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter