Przejdź do treści strony
Komora laminarna BIO TECTUM 1.2 w pracowni laboratorium

Doposażenie SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie z daru Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2023

W ramach doposażania placówek medycznych z daru Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2023 Pracownia Badań Molekularnych Szpitala Klinicznego MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie otrzymała niżej wymienioną aparaturę laboratoryjną:

 1. Komora laminarna BIO TECTUM 1.2
  Zapewnia bezpieczną pracę z materiałem zakaźnym, jak również chroni próbkę przed kontaminacją.
 2. Analizator do diagnostyki molekularnej
  BIOFIRE FILMARRAY TROUCH 2
  Urządzenie automatyczne do szybkiej diagnostyki in vitro, pozwalające na wykrywanie patogenów w różnych materiałach pobranych od pacjenta.
 3. Analizator do diagnostyki molekularnej Meningitis/Encephalitis (ME)
  BIOFIRE FILMARRAY TROUCH 2
  Diagnostyka zapalenia opon mózgowych i/lub zapalenia mózgu.
  Wykrywanie: bakterie, wirusy, drożdżaki
  W analizie wykorzystywane są saszetki, w których przeprowadzane są reakcje izolacji i amplifikacji kwasów nukleinowych wraz z odczytem sygnału próbek w systemie zamkniętym.
 4. Pneumonia Panel Plus
  Diagnostyka zakażeń dróg oddechowych – wykrywanie: bakterie, bakterie atypowe, wirusy, geny oporności na antybiotyki (karbapenemazy, ESBL, oporność na metycylinę).
 5. Blood Culture Identification 2
  Diagnostyka zakażeń krwi – wykrywanie: bakterie Gram dodatnie, bakterie Gram ujemne, drożdżaki, geny oporności na antybiotyki (w tym karbapenemazy, oporność na kolistynę, ESBL, oporność na metycylinę, oporność na wankomycynę).
 6. Analizator do diagnostyki molekularnej
  Gastrointestinal (GI) BIOFIRE FILMARRAY TROUCH 2
  Diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego
  Wykrywanie: bakterie, wirusy, pasożyty
 7. Analizator do diagnostyki molekularnej
  Joint Infection (JI) Panel BIOFIRE FILMARRAY TROUCH 2
  Rozpoznawanie swoistych czynników zakażenia stawów.
  Wykrywanie: bakterie Gram dodatnie, bakterie Gram ujemne drożdżaki, geny oporności na antybiotyki (w tym karbapenemazy, oporność na kolistynę, ESBL, oporność na metycylinę, oporność na wankomycynę).
 8. Komputer z oprogramowaniem, drukarka, czytnik kodów oraz UPS

Cała przekazana szpitalowi przez WOŚP aparatura już działa i umożliwia szybsze wykonywanie analizy materiału laboratoryjnego

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter