Symbole państwowe

Informacja o finansowaniu/dofinansowaniu

Środki przyznane przez Ministra Zdrowia w ramach Funduszu Medycznego.

Rodzaj dotacji

Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych.

Nazwa zadania

Wzrost dostępności oraz bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poprzez przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie i doposażenie

Wartość finansowania/dofinansowania

13 447 766,00 zł

Całkowita wartość zadania

13 447 766,00 zł

Opis zadania

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego i niezakłóconego udzielania pomocy warunkującej przeżycie pacjentowi w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego wraz z zapewnieniem diagnostyki.

W ramach zadania przebudowane zostaną pomieszczenia SOR, a także zakupiony zostanie sprzęt i aparatura medyczna do SOR i pracowni diagnostycznych.

Zakres rzeczowy robót budowlanych i instalacyjnych w obszarze istniejących pomieszczeń SOR obejmie m.in. adaptację części pomieszczeń przyległych do SOR w celu wyodrębnienia dodatkowego obszaru, utworzenia izolatek, pomieszczenia wstępnej intensywnej terapii oraz terapii natychmiastowej, zmianę lokalizacji sali zabiegowej i opatrunków gipsowych, obserwacji, gabinetu konsultacyjnego/lekarskiego, zaplecza administracyjno-gospodarczego.

Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna będą stanowiły wyposażenie SOR, Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Zakładu Endoskopowego.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2024/2025. Jej efektem będzie utworzenie nowoczesnej bazy lokalowej i sprzętowej SOR dostosowanej do potrzeb pacjentów, wymogów przepisów prawnych oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów i personelu Szpitala.