GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA

PROCEDURA LAPAROSKOPOWEGO USUNIĘCIA MIĘŚNIAKÓW MACICY

Dnia 6.11.2009 wdrożono w naszym szpitalu procedurę laparoskopowego usunięcia mięśniaków macicy. Pacjentce, 56 – letniej nieródce z mięśniakiem wielkości śr. 10 cm usunięto macicę wraz z przydatkami z tradycyjnymi 3 wkłuciami. Pacjentka w trzeciej dobie wypisana w stanie ogólnym dobrym do domu. Operacje przeprowadził zespół w składzie: dr n. med. Leszek Frąckowiak, lek. med. Maria Bestecka, lek. med. Lech Mickiewicz.

Dla pacjentek z regionu utworzyła się nowa metoda usuwania mięśniaków metodą laparoskopową. Metoda ta ze względu na małą inwazyjność znacząco skraca czas pobytu pacjentki w szpitalu, poprawia komfort w przebiegu pooperacyjnym.

WĘZEŁ WARTOWNIKA PRZY RAKU SROMU

Rak sromu jest rzadkim nowotworem występującym u kobiet, stanowiąc 2-5% wszystkich nowotworów złośliwych żeńskich narządów płciowych (rocznie w Polsce ok.400 przypadków). Leczenie obejmuje jedno czasowe usunięcie sromu i regionalnych węzłów chłonnych. Radykalne podejście związane jest z dużą liczbą powikłań. Ograniczając radykalność w leczeniu, wprowadzono nowoczesną metodę oceny stanu regionalnych węzłów chłonnych, poprzez oznaczenie węzła wartownika – będącego pierwszym węzłem leżącym na drodze pomiędzy guzem nowotworowym, a regionalnymi węzłami chłonnymi. Znalezienie go jest skomplikowane i wymaga odpowiedniej techniki oraz aparatury.

W oddziale zoperowano 62-letnią kobietę z rakiem płaskonabłonkowym sromu w początkowym stadium zaawansowania, z użyciem techniki węzła wartownika.

W celu wykrycia węzła wartownika wykonuje się limfoscyntygrafię przedoperacyjną lub śródoperacyjną, po podaniu w obrębie guza koloidu znakowanego technetem. Dodatkowo stosuje się wybarwienie węzła za pomocą błękitu metylenowego. Węzeł wartownika lokalizuje się najpierw za pomocą kamery gamma, która po wprowadzeniu do organizmu pierwiastków promieniotwórczych pokazuje miejsce, w którym gromadzi się izotop. Następnie po pobraniu próbki węzła badana jest ona na obecność w niej komórek nowotworowych – przy ich braku można zakończyć operacje.

Procedura węzła wartownika wydaje się być alternatywą dla pacjentek z rakiem sromu we wczesnym stopniu zaawansowania.