Przejdź do treści strony
Certyfikat dobrej praktyki żywienia klinicznego-leczenie przez żywienie

Certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”

Certyfikat, przyznany na kolejne dwa lata Szpitalowi MSWiA w Olsztynie,
potwierdza stosowanie przez nasz szpital najlepszych praktyk leczenia żywieniowego.
Jest to także wyraz docenienia pracy, jaką wykonuje cały zespół szpitalny odpowiedzialny za żywienie pacjentów.

Wyróżnienie, w postaci certyfikatu jest przyznawane szpitalom, które:

  • udostępniają żywienie kliniczne dla każdego pacjenta ze wskazaniami i dostosowują je do indywidualnych potrzeb chorego;
  • posiadają diagnostykę laboratoryjną i obrazową niezbędną do prowadzenia leczenia żywieniowego;
  • dbają o to, żeby personel szpitala dokonywał regularnej oceny stanu odżywienia pacjenta;
  • posiadają leki, diety medyczne, preparaty do żywienia pozajelitowego, sprzęt jednorazowy i pompy do prowadzenia leczenia żywieniowego w różnych sytuacjach klinicznych.

Program objęty jest patronatem przez: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska, Polska Federacja Szpitali, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Stowarzyszenie Apetyt na Życie oraz Farmakoekonomika Szpitalna.

Leczenie żywieniowe to postępowanie lekarskie obejmujące ocenę stanu odżywienia, ocenę zapotrzebowania na substancje odżywcze, zlecanie i podawanie odpowiednich dawek energii, białka, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody w postaci produktów spożywczych, płynnych diet doustnych, diet podawanych z pominięciem jamy ustnej (żywienie dojelitowe, żywienie pozajelitowe).

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter