Przejdź do treści strony

„Cardio-onco team” receptą na kardiotoksyczność

Kardioonkologia to nowa i szybko rozwijająca się gałąź medycyny, której głównym celem jest zapewnienie odpowiedniej opieki kardiologicznej pacjentom chorującym na nowotwory.

Powstanie tej specjalności medycznej wynika w pewnym sensie z olbrzymiego postępu, jaki dokonał się w onkologii w ciągu ostatniej dekady m.in. dzięki nowoczesnym technikom diagnostycznym, umożliwiającym coraz wcześniejsze i precyzyjne rozpoznanie. Istotny jest też rozwój współczesnej chemio- i radioterapii, które stosowane są również u chorych w podeszłym wieku i z licznymi schorzeniami współistniejącymi.

Niestety, często „ceną” za skuteczne leczenie onkologiczne, jest tzw. kardiotoksyczność, a więc całe spektrum niebezpiecznych powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego, które przekłada się na istotnie wyższe ryzyko zgonu u pacjentów „wyleczonych” z choroby nowotworowej w porównaniu do populacji ogólnej. To również wczesne i późne powikłania nowoczesnej chemioterapii i radioterapii takie jak: niewydolność serca, uszkodzenie zastawek serca, zapalenie osierdzia, przedwczesny rozwój choroby wieńcowej, zaburzenia rytmu i przewodzenia, nadciśnienie tętnicze i powikłania zakrzepowo-zatorowe.

Zespół doświadczonych specjalistów w dziedzinach kardiologii i hipertensjologii pracujących w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej pod kierunkiem dr hab. n. med. Radosława Grabysy, tworzy wraz z onkologami, hematologami i radioterapeutami Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie wyjątkowy „cardio-onco team”. Jego celem jest wybór najskuteczniejszej metody leczenia nowotworu, która będzie jednocześnie możliwie najmniej szkodliwa dla układu sercowo-naczyniowego. Nie należy zapominać jednocześnie o terapii nagłych stanów kardiologicznych, będących konsekwencją wdrożonego leczenia onkologicznego, które opanowywane są przez lekarzy w warunkach nowoczesnej sali intensywnego nadzoru naszego oddziału.

Zagadnieniem, które stanowi szczególne zainteresowanie zespołu kardiologów naszego szpitala jest bardzo wczesne rozpoznanie kardiotoksyczności, wynikającej ze stosowanej chemioterapii z użyciem antracyklin i trastuzumabu, stosowanych w trakcie leczenia m.in. raka piersi. Jest to możliwe dzięki zaawansowanym technikom echokardiograficznym, takim jak echokardiografia 3-D i 4-D oraz nowoczesne techniki tkankowej echokardiografii doplerowskiej. Sprawne rozpoznanie bezobjawowych klinicznie zaburzeń pracy serca umożliwia swoiste „personalizowanie” stosowanego leczenia m.in. poprzez modyfikację stosowanej chemioterapii oraz włączenie tzw. leczenia kardioprotekcyjnego – a to wszystko może się odbyć bez przerywania terapii onkologicznej.

Nieodłączną częścią Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej jest Poradnia Kardiologiczna, w której przeprowadzane są konsultacje specjalistyczne przed rozpoczęciem leczenia przeciwnowotworowego u pacjentów z wywiadem chorób układu sercowo-naczyniowego oraz w trakcie leczenia onkologicznego u chorych, u których wystąpiła kardiotoksyczność. Opieka kardioonkologiczna obejmuje również kontrolę i nadzór chorych z implantowanymi urządzeniami kardiologicznymi (stymulatory serca, kardiowertery-defibrylatory) poddawanych radioterapii, zabiegom chirurgii onkologicznej oraz badaniu rezonansem magnetycznym.

Przedstawione rozwiązania dotyczące kardioonkologii stosowane w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie doskonale wpisują się w koncepcję Krajowej Sieci Onkologicznej, która ma zagwarantować chorym dostępność do kompleksowego postępowania przeciwnowotworowego o wysokiej jakości.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter