WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – 11 stycznia 2015 r.