Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – etap II” – 28 marca 2019 r.