TURNIEJ SZACHOWY w strefie wolnej od dymu tytoniowego – 30 wrzesnia 2012 r.