SYMPOZJUM SEKCJI ZAKAŻEŃ CHIRURGICZNYCH – 15- 17 kwietnia

XX. Naukowo- Szkoleniowe Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa chirurgów Polskich i XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.