Sympozjum Oddziału Północno-Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego – grudzień 2023