Sprzęt diagnostyczny Zakładu Diagnostyki Obrazowej 2019