Podziękowania z okazji 15 – lecia Zakładu Radioterapii Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie