OTWARCIE „Zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej” – 4 luty 2019 r.