Nasze publikacje w „Biuletynie Lekarskim” – październik 2023 r