Nasi przedstawiciele na 41. Kongresie Société Internationale d’Urologie w Dubaju.