KONFERENCJA SZKOLENIOWA W SUŁOWIE – 12 – 13 maja 2011 r.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA W SUŁOWIE pn. Styl życia a zdrowie – profilaktyka uzależnień i zjawiska wypalenia zawodowego


W dniach 6 – 7 października 2011r. odbyła się konferencja szkoleniowa w Sułowie dla funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego  Oddziału Straży Granicznej, która miała na celu propagowanie treści Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.