KARDIOMONITOR OD MICHELIN DLA POLIKLINIKI – 22 listopada 2011 r.


 

We wtorek (22.11) o godzinie 14.00 firma Michelin przekazała naszemu Szpitalowi kardiomonitor, który będzie służył pacjentom Oddziału Klinicznego Chemioterapii 

 

Kardiomonitor zakupiony przez Michelin będzie wykorzystywany do monitoringu kardiologicznego pacjentów hospitalizowanych Oddziale Klinicznym Chemioterapii Szpitala MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, z powodu powikłań wynikających ze stosowania leczenia onkologicznego.

– W szczególności urządzenie pomoże nam w monitorowaniu stanu pacjentów z rozpoznaniem gorączki neutropenicznej, u których stwierdza się zaburzenia o charakterze kardiologicznym – wyjaśnia ordynator dr Wojciech Rogowski.

– Firma Michelin, w miarę swoich możliwości od wielu lat wspiera placówki służby zdrowia w Olsztynie – mówi dyrektor personalny Michelin Polska Piotr Konopka– cieszymy się że nowy kardiomonitor wzbogaci wyposażenie szpitala i pomoże w leczeniu mieszkańców miasta i regionu.

Schorzenia onkologiczne należą do grupy najniebezpieczniejszych i trudnych do leczenia chorób. Tylko najwyższy światowy poziom lecznictwa jest w stanie zapewnić pacjentom precyzyjną diagnostykę i skuteczne leczenie. Niestety województwo warmińsko- mazurskie negatywnie wyróżnia się w ilości zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w populacji kobiet w ilości zachorowań na nowotwór złośliwy piersi, gdyż zajmujemy pierwszą pozycję w kraju i nowotwór złośliwy szyjki macicy – 4 miejsce.

W populacji mężczyzn schorzeniem najczęściej rejestrowanym jest nowotwór złośliwy płuca – mówi Janusz Chełchowski, Dyrektor Szpitala MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii. Z uznaniem i wdzięcznością stwierdzamy fakt, że ludzie kreujący kształt i wizerunek naszego miasta przejawiają troskę o przyszłość lecznictwa onkologicznego. życzliwość i zaangażowanie Michelin utwierdza nas w przekonaniu, że w swych poczynaniach nie jesteśmy osamotnieni – dodaje Chełchowski.