II Olsztyńskie Wiosenne Spotkania z Kardioonkologią – marzec 2022 r.