I Memoriał Polskiego Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy-sierpien-2023