FÊTE DE LA MUSIQUE w SP ZOZ MSW z W-MCO w OLSZTYNIE – 21 czerwca 2013 r.