FESTYN RODZINNY – OSTRÓDA – 24 maja 2011 r.


24 maja 2011 r. odbyło się podsumowanie VIII Edycji Olimpiady ,,Zdrowy Styl życia” Akcja ,,Zdrowe Wakacje” – czyli jak bezpiecznie wypoczywać. Celem Olimpiady było promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadaniem Olimpiady było:

  • rozpowszechnienia zasad zdrowego stylu życia wśród szerokiej rzeszy      dzieci i młodzieży,
  • włączenie do udziału uczniów różnych typów szkół i placówek, również      specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych,
  • poszukiwanie różnorodnych, ciekawych form zachęcających do udziału,
  • poszerzenie      grona sojuszników działań prozdrowotnych.

W trakcie olimpiady propagowane były zapisy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.