Doposażenie SK MSWiA z W-MCO w Olsztynie z daru Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2023 – grudzień 2023 r.