AKREDYTACJA- 2008


12 wrzesień 2008r.
Uroczystość z okazji przyznania Zakładowi Opieki Zdrowotnej MSWiA
z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii
statusu Szpitala Akredytowanego.