20-LECIE STRAŻY GRANICZNEJ NA WARMII I MAZURACH – 13 września 2011 r.


W sali Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja historyczna pn. „20- lecie Straży Granicznej na Warmii i Mazurach” zorganizowana przez Warmińsko- Mazurski Oddział Straży Granicznej. Gości przywitał, otwierając jednocześnie konferencję pełniący obowiązki Komendanta Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jarosław Kowalkowski. Ciepłe słowa do pracowników i funkcjonariuszy SG przekazał również Warmińsko- Mazurski Wojewoda Pan Marian Podziewski w swoim wystąpieniu powitalnym.

Warmińsko- Mazurski Oddział Straży Granicznej od 20 lat nieprzerwanie chroni bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. A od 2007 roku dodatkowo obywateli państwa członkowskich Strefy Schengen. Zasięg terytorialny Oddziału w całości licuje z obszarem województwa Warmińsko- Mazurskiego. Na pierwszej linii służbą pełnią funkcjonariusze w dziesięciu placówkach Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, rozlokowanych wzdłuż granicy, od Braniewa po Dubeninki.

Przedsięwzięcie patronatem honorowym objął Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Leszek Elas oraz Warmińsko- Mazurski Wojewoda Pan Marian Podziewski.

Na konferencji obecny był Konsul Generalny RP w Kaliningradzie Pan Marek Gołkowski.

W pierwszej części konferencji odbyła się gala wręczenia medali.

Srebrny medal „Za Zasługi dla Straży Granicznej” został wręczony Panu bryg. Janowi Słupskiemu Warmińsko- Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ponadto Decyzją Komendanta Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Medalem okolicznościowym Straży Granicznej ustanowionym z okazji jubileuszu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zostały odznaczone osoby, które szczególnie zaznaczyły swoją obecność w dwudziestoletniej historii Oddziału. W obecności zaproszonych gości wyróżniona została Pani Agnieszka Boczkowska Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, która swoje doświadczenie zdobywała przez 20 lat piastując stanowisko w Urzędzie, a od chwili wprowadzenia regulacji dotyczących postępowania wobec cudzoziemców Ustawą z dnia 25 czerwca 1997 roku ściśle współpracuje z Warmińsko- Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej. Medalem okolicznościowym wyróżniony został również Pan dr inż. Janusz Chełchowski Dyrektor Naczelny Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, jednostki organizacyjnej, która od kilkudziesięciu lat wspiera funkcjonariuszy zarówno w obszarze lecznictwa jak i szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej. Dodatkowym efektem dzisiejszej współpracy Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z Polikliniką w Olsztynie są nowe kierunki komunikacji społecznej służące informowaniu i docieraniu do społeczeństwa. Medal okolicznościowy z rąk Komendanta Oddziału odebrał również Pan płk SG Andrzej Zwoliński, który w szeregach Straży Granicznej służył od początku istnienia formacji, tj. 16 maja 1991 r. do 20 czerwca 2006 r. jako Naczelnik Wydziału Prezydialnego, współtwórca struktur powstającego Oddziału oraz podstawowych aktów umożliwiających rozpoczęcie jego działalności.

Druga część spotkania skupiona była na przygotowanych wykładach.

Pierwszym prelegentem był mjr SG Dorian Burdyło z Placówki Straży Granicznej w Barcianach, wielokrotny uczestnik konferencji historycznych w całej Polsce. Tytułowy wykład 20-lecie Straży Granicznej na Warmii i Mazurach przedstawiał korzenie i początki powstania Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

W drugim wystąpieniu uczestnicy konferencji poznali realia służby w Straży Granicznej. Mjr SG Wojciech Banasiak w wykładzie Dwie dekady – funkcjonowanie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej w regionie szczegółowo omówił realizacją zadał w oparciu o aktualną sytuacją geopolityczną na przykładzie Warmińsko- Mazurskiego Oddziału.

Każdorazowo obok kontroli dokumentów jest również prowadzona odprawa celna. Współpracą Służby Celnej i Straży Granicznej omówił Pan Ryszard Chudy z Olsztyńskiej Izby Celnej.

Działalność Straży Granicznej jest ściśle połączona z funkcjonowaniem administracji rządowej, której przedstawicielem w regionie jest Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki. Wielowymiarowość współpracy Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z Warmińsko- Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej w ujęciu geopolitycznym ostatnich 20 lat przedstawił Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Pan Jerzy Szczepanik.

Prelegentem wykładu Europejskie standardy doskonalenia funkcjonariuszy Straży Granicznej była Pani kpt. SG Julita Kisły – Kasperska z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

Na przykładzie referatu Nowoczesne formy współpracy Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego z Warmińsko- Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej Prorektor do spraw Kształcenia Pani dr Lucyna Kwiatkowska przedstawiła płaszczyzny współdziałania formacji granicznej z wyższą uczelnią.

Artystycznym akcentem konferencji był patriotyczny koncert wykonany przez Orkiestrą Morskiego Oddziału Straży Granicznej.