15– lecie Zakładu Radioterapii Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie