Przejdź do treści strony

Betlejemskie Światło Pokoju…

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Betlejemskie Światło Pokoju odebrane na Zamku Kapituły Warmińskiej przez Rzecznika prasowego Polikliniki Olsztyńskiej przekazał Komendant Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu dh hm Maciej Micielski: „Mamy nadzieję, że tegoroczne przesłanie Światła Nadziei przyniesie nam wszystkim pokój w tym świątecznym czasie i spełnienie wszelkich nadziei, które pokładamy w nowym, nadchodzącym roku.”
Dyrektor Szpitala SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie Pani Krystyna Futyma przekazała ks. kapelanowi Szpitala Światło Nadziei z prośbą o podtrzymywanie ognia i nadziei płynącej z jego blasku, nadziei jakże ważnej dla wszystkich chorych i potrzebujących, w tym także Pacjentów naszej placówki medycznej.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter