Przejdź do treści strony

2 mln zł na doposażenie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

W ramach programu Ministerstwa Zdrowia Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 Komisja Konkursowa wybrała realizatorów zadania pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków – dla podmiotów udzielających świadczenia osobom dorosłym”. Wśród laureatów konkursu ministerialnego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.

Przedmiotem konkursu jest dostosowanie polskich ośrodków hematoonkologicznych leczących osoby dorosłe do standardów międzynarodowych European Leukemia Net, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków.

W celu unowocześniania zarówno aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienia niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków oraz zwiększenia jakości realizacji świadczeń, planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu dla klinik, oddziałów prowadzących leczenie osób dorosłych oraz do laboratorium.
W ramach programu Ministerstwa Zdrowia zostanie zakupiony nw. sprzęt:

  • kardiomonitory ze stacją do centralnego monitorowania,
  • termocykler,
  • komora laminarna,
  • mikroskop z oprogramowaniem do analizy chromosomowej,
  • wirówka laboratoryjna,
  • system do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF

na łączną kwotę 2.000,000 zł.

Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki hematoonkologicznej zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter