Przejdź do treści strony

15– lecie Zakładu Radioterapii Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie

logotyp2018

15-lecie Zakładu Radioterapii Warmińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii Szpitala MSWiA w Olsztynie.  

Właśnie mija 15 lat od dnia, w którym po raz pierwszy na Warmii i Mazurach w 2003 roku, w nowo powstałym przy Szpitalu MSWiA Zakładzie Radioterapii w Olsztynie napromieniliśmy pierwszego pacjenta. Przez dziesiątki lat chorzy na raka w regionie Warmii i Mazur mieli znacznie ograniczone możliwości korzystania z radioterapii- jednej z podstawowych metod leczenia nowotworów. Nasi pacjenci byli leczeni w ościennych ośrodkach, często bardzo oddalonych od miejsca zamieszkania. Powstanie Zakładu Radioterapii w Olsztynie stało się krokiem milowym w zakresie dostępności do radioterapii chorych w północno-wschodniej Polsce.  W 2017 roku leczyliśmy ponad 2100 pacjentów, a przez 15 lat pracy pomogliśmy wielkiej rzeszy chorych z chorobą nowotworową w regionie Warmii i Mazur. Za dobrą wróżbę naszej działalności przyjmujemy fakt, że pierwszy pacjent, u którego zastosowaliśmy radioterapię z intencją wyleczenia choroby odwiedza nas nadal, szczęśliwie jedynie z powodów czysto towarzyskich, gdyż jego terapia zakończyła się pełnym sukcesem.

Radioterapia, czyli leczenie napromienianiem, jest jedną z trzech najważniejszych metod leczenia nowotworów złośliwych (obok leczenia chirurgicznego i systemowego). Jest terapią, która podobnie do chirurgii, stosowana samodzielnie może w wielu przypadkach prowadzić do wyleczenia z choroby nowotworowej. W nowoczesnej onkologii szczególne znaczenie ma natomiast leczenie skojarzone, w którym radioterapia odgrywa niezwykle ważną rolę. Ten sposób postępowania zwiększa szanse na wyleczenie, zmniejszając jednocześnie ryzyko ciężkiego kalectwa związanego z leczeniem onkologicznym.

Zakład Radioterapii w Szpitalu MSWiA w Olsztynie posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną i dysponuje super nowoczesną aparaturą. Posiadamy trzy akceleratory liniowe, 3 tomografy komputerowe z możliwością śledzenia ruchów oddechowych, aparat do brachyterapii HDR, trzy niezależne systemy przestrzennego planowania leczenia oraz precyzyjną aparaturę kontrolną i pomiarową. Najstarszy z pracujących aparatów terapeutycznych w naszym zakładzie to  zainstalowany w 2012 roku akcelerator Truebeam firmy Varian. Jego brat bliźniak został zainstalowany w 2013 roku. Urządzenia te są jednymi z  najnowocześniejszych aparatów do radioterapii stosowanych na świecie. Dzięki pozyskanym w 2017 r. funduszom z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ oraz dotacji Ministra Zdrowia właśnie ukończyliśmy instalację kolejnego nowoczesnego akceleratora VitalBeam, który stwarza możliwość sięgnięcia po kolejne, super nowoczesne techniki radioterapii. W najbliższym czasie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu rozpoczynamy dalszą rozbudowę naszego Zakładu Radioterapii tj. budowę nowego bunkra, następnie zakup kolejnego wysokoenergetycznego akceleratora liniowego oraz ich powiązanie z istniejąca infrastrukturą.

Postęp technologiczny w radioterapii idzie w parze ze wzrostem precyzji leczenia. Przekłada się bezpośrednio na prawdopodobieństwo wyleczenia chorego przy jednoczesnym zminimalizowaniu wystąpienia ciężkich powikłań  związanych z terapią. Zdecydowana większość świadczonych w naszym Zakładzie Radioterapii usług jest finansowana przez NFZ i jest oferowana chorym  z naszego regionu. Nowoczesny sprzęt, wysoka jakość leczenia oraz innowacyjne terapie prowadzone w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  powodują, że coraz częściej leczymy także chorych z innych regionów Polski. Zgłaszają się do nas również cudzoziemcy, którzy wybrali nasz ośrodek do leczenia choroby nowotworowej.

O roli i potrzebie funkcjonowania ośrodka w regionie może świadczyć raport na temat stanu radioterapii w Polsce, przedstawiony przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej w 2015 roku. Wynika z niego, że obciążenie akceleratorów w Zakładzie Radioterapii w Olsztynie, mierzone ilością leczonych chorych w przeliczeniu na jeden akcelerator było jednym z najwyższych w  Polsce i plasowało się na drugim miejscu. Raport ten był szczególnie niepokojący w kontekście przedstawionych map potrzeb zdrowotnych wskazujących na zły stan obecny i niekorzystne tendencje w zachorowalności na choroby nowotworowe w województwie warmińsko-mazurskim. Publikowane raporty epidemiologiczne z okresu 2011-2013 r. pokazują, że w województwie warmińsko-mazurskim zanotowano 40 tysięcy zgonów w tym średnio 25,9%  z powodu  chorób  nowotworowych, a wskaźniki te są jednymi z najwyższych w Polsce. W perspektywie najbliższych 10 lat należy oczekiwać wzrostu zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce. Będzie on różny w poszczególnych regionach Polski. Najwyższy, 17-procentowy wzrost zachorowalności wystąpi m.in. w województwie warmińsko-mazurskim, pomorskim, wielkopolskim i podkarpackim. Instalacja nowoczesnych akceleratorów w naszym Zakładzie wpływa więc bezpośrednio na poprawę dostępności do leczenia napromienianiem w regionie warmińsko-mazurskim, gdyż  nasze Centrum Onkologii jest jedynym w województwie dedykowanym, pełnoprofilowym ośrodkiem diagnostyki i terapii chorób nowotworowych.

foto akcelerator

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter