Logo POLIKLINIKA MSW OlsztynRejestracja online

Link do portalu e-pacjent szpitala
Link do Biuletynu Informacji Publicznej szpitala
SZPITALPRZYJAZNYPACJENTOM

Szkolenia KSOR


Link do formularza do zgloszenia uwag do strony
Link do książki spisu telefonów szpitala
Link do mapy dojazdu do szpitala
Link do informacji o szybkiej ścieżce onkologicznej
Link do informacji o publikacjach szpitala
Link do informacji o działaniach antykorupcyjnych

Potrafisz pomóc rannemu w wypadku?
Wiesz jak postępować z osobą nieprzytomną?
Wiesz w jaki sposób ratuje się dzieci?

Nie? Pamiętaj – najważniejsi ratownicy to świadkowe zdarzenia!!!
Wystarczy nauczyć się podstawowych elementów by uratować komuś życie – spróbuj to rewelacyjne uczucie!!!

Tego co jest w życiu ważne ucz się od najlepszych!!!

Wychodząc naprzeciw Ośrodek Szkoleń Ratowniczych SP ZOZ MSW z WMCO w Olsztynie proponuje Państwu szkolenia z pierwszej pomocy , kwalifikowanej pierwszej pomocy jak i medycyny ratunkowej.

Największym atutem Ośrodka Szkoleń Ratowniczych SP ZOZ MSW z WMCO w Olsztynie jest kadra instruktorska składająca się z pracowników Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ MSW z WMCO w Olsztynie. Dodatkowym ważnym atutem są nowoczesne fantomy, modele ludzi przeznaczone do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo oddechowej, zadławień oraz opatrywania ran i krwotoków.

W naszych szeregach znajdują się ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze mający ogromne doświadczenie zawodowe. Są to specjaliści praktykujący zawodowo we wszystkich jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Część z nich to nauczyciele akademiccy, instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji, innych organizacji o zasięgu międzynarodowym (ITLS, PHTLS, ACLS), absolwenci uczelni wyższych, finaliści mistrzostw polski w ratownictwie medycznym. Nasi instruktorzy regularnie biorą udział w szkoleniach metodycznych pod nadzorem pracowników naukowych UWM co gwarantuje wysoką jakość i skuteczność szkolenia.

Referencje firmy:

W ostatnim okresie coraz więcej instytucji, firm i organizacji dojrzewa do decyzji, że szkolenie z pierwszej pomocy warto odbyć zanim coś się stanie. Przez okres siedmiu lat w naszym ośrodku przeprowadziliśmy około 120 szkoleń.

Szkolenie z pierwszej pomocy skierowane do osób bez wykształcenia medycznego. Zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy, z użyciem technik multimedialnych i zaawansowanych manekinów do nauki pierwszej pomocy. Podczas szkolenia największy nacisk kładziemy na zdobycie umiejętności praktycznych, dlatego zawsze większa część szkolenia to zajęcia praktyczne. Ćwiczenia prowadzone są w małych grupach pod okiem doświadczonych i wyszkolonych instruktorów.

Zakres szkolenia z pierwszej pomocy:

 • akty prawne
 • organizacja doraźnej opieki zdrowotnej
 • podstawy anatomii niezbędne do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy
 • ocena miejsca zdarzenia
 • sprawdzenie podstawowych parametrów życiowych
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej
 • defibrylacja automatyczna AED
 • pozycja bezpieczna
 • postępowanie przy zadławieniu
 • pomoc w przypadku nagłych zagrożeń zdrowotnych pochodzenia wewnętrznego
 • tamowanie ran i krwotoków
 • udzielanie pomocy poszkodowanym z urazami ciała

Szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy przewidziane jest dla osób pracujących lub szukających zatrudnienia w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa medycznego takich jak PSP , OSP, WOPR i inne. Zakres szkolenia określa rozporządzenie ministra zdrowia.

Szkolenie z ratownictwa medycznego w różnym zakresie skierowane jest do pracowników służby zdrowia. Do szkoleń zapraszamy nie tylko personel pracujący w pomocy doraźnej ale również pracowników oddziałów szpitalnych, poradni, przychodni, gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej, gabinetów stomatologicznych i innych jednostek służby zdrowia. Za przeprowadzone szkolenia przyznajemy punkty edukacyjne.