Przejdź do treści strony

Życie poświęcił walce o prawa pacjentów…

15 marca br. w wieku 72 lat zmarł Adam Sandauer, doktor fizyki, założyciel Stowarzyszenia Pacjentów „Primum Non Nocere”. Jego odejście to ogromna strata dla środowiska.
Swoim ogromnym zaangażowaniem przyczynił się do uchwalenia ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Od czasu gdy został poszkodowany przez błąd lekarski, który doprowadził do pogorszenia jego stanu zdrowia, angażował się w pomoc osobom znajdującym się w podobnej sytuacji. W 1998 roku założył Stowarzyszenie Pacjentów „Primum Non Nocere”, na którego czele stał przez wiele kolejnych lat. Od 2000 roku prowadził kampanię na rzecz utworzenia Urzędu Rzecznika Pacjenta jako instytucji niosącej pomoc poszkodowanym, ofiarom błędów lekarskich. Taki organ powstał w 2008 roku.
Primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić) – jedna z naczelnych zasad etycznych w medycynie. Autorstwo tej zasady nie jest znane, lecz zgodnie z tradycją przypisywane jest Hipokratesowi, choć wielu za jej twórcę uznaje też Imhotepa.

Również w Szpitalu MSWiA w Olsztynie powołany jest Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, który odpowiada na pytania pacjentów, wyjaśnia sprawy i skargi przez nich zgłaszane. Informuje również, gdzie i jakie świadczenia mogą uzyskać.
Zadania Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta koncentrują się na kwestiach związanych z szeroko pojętym przestrzeganiem praw pacjentów, w szczególności koncentrują się na:

 • czuwaniu nad przestrzeganiem praw pacjenta
 • wskazywaniu trybu skargowego w przypadku naruszenia praw pacjenta
 • przyjmowaniu skarg od pacjentów na działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii
 • podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających związanych z realizacją praw pacjenta
 • udzielaniu odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów
 • analizie skarg i wniosków kierowanych przez pacjentów
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz praw pacjenta.

SZANOWNY PACJENCIE, masz prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych,
 • informacji,
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • tajemnicy informacji,
 • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 • poszanowania intymności i godności,
 • dokumentacji medycznej,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii/orzeczenia lekarza,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • opieki duszpasterskiej,
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
dr n. pr. Agnieszka Kowalska
tel. 89 539 82 94
e-mail: pelnomocnik.pacjenta@poliklinika.net

PEŁNOMOCNIK ds. PRAW PACJENTA – POLIKLINIKA MSWiA OLSZTYN

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter