Przejdź do treści strony

Za nami VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pulmonologiczne i Kardiologiczne Przypadki Kliniczne”

Szpital MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie reprezentowali: dr n. med. Małgorzata Muzolf z Oddziału Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej oraz kierujący tym Oddziałem dr hab. n. med. Radosław Grabysa.

Jak co roku Konferencja organizowana przez Fundację Pulmonologia dla Warmii i Mazur, Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską, Fundację Wspierania Kardiologii we współpracy z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zgromadziła uznanych w środowisku medycznym wykładowców, co zostało docenione przez licznie zebraną publiczność. Tym razem, nie jak przed rokiem on-line, uczestnicy Konferencji osobiście wygłosili swoje odczyty.

Tematyki spotkania nie zdominował COVID-19, a w pierwszym dniu Konferencji zaprezentowali się pulmonolodzy ze Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Olsztynie i kardiolodzy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Sesja popołudniowa należała niemal w całości do zaproszonych gości prof. Piotra Borosa, prof. Michała Kupczyka, prof. Marcina Kurzyny, prof. Żeglenia z Uniwersytetów Medycznych w Warszawie i Gdańsku.

Drugi dzień spotkania rozpoczęła prezentacja dra n. med. Piotra Malinowskiego z Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie o wynikach leczenia powikłań zatorowych w przebiegu COVID19 .
W tym dniu dr n. med. Małgorzata Muzolf reprezentująca Szpital MSWiA w Olsztynie przedstawiła interesujący przypadek niezwykle szybkiego rozpoznania rzadkiej choroby kardiologicznej u pacjentki ze świeżo zdiagnozowanym chłoniakiem:

„W ciągu zaledwie tygodnia dzięki czujności diagnostycznej i zaangażowaniu lekarzy kilku specjalności zdołaliśmy wykonać specjalistyczną diagnostykę: ECHO serca, badanie tomograficzne i angiotomograficzne tętnic płucnych, cewnikowanie prawego serca z oceną ciśnienia w tętnicy płucnej i oporu płucnego i ustalić rozpoznanie pierwotnego tętniczego nadciśnienia płucnego. Pacjentce włączono niezwłocznie leczenie celowane. Powód do dumy tym większy, że wg rejestrów z USA, Francji, Australii opóźnienie w rozpoznaniu od pierwszej prezentacji do rozpoznania wynosi od 27 do 47 MIESIĘCY. Tak szybkie i precyzyjne rozpoznanie było możliwe dzięki diagnostyce echokardiograficznej przeprowadzonej na najnowocześniejszym aktualnie aparacie echokardiograficznym, który jest na wyposażeniu Oddziału, z wykorzystaniem techniki 3D i 4D do obrazowania struktur serca, specjalistycznej ocenie funkcji komór przy pomocy ultraczułej metody GLS. Naszej pacjentce podano niezwłocznie stosowny lek celem leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego oraz zastosowano chemioterapię dedykowaną chłoniakowi, która przyniosła pozytywne skutki. Pacjentka została również włączona do Programu Lekowego leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego w Ośrodku Nadciśnienia Płucnego prowadzonego przez dr n. med. Ewę Malinowską w Szpitalu Chorób Płuc, ośrodku powołanym do życia dzięki inwencji p. prof. Anny Doboszyńskiej” – dr n. med. Małgorzata Muzolf.

Kolejnym wykładowcą reprezentującym Szpital MSWiA był dr hab. n. med. Radosław Grabysa który wygłosił wykład o nowych lekach w kardiologii w 2021 r. Przybliżył słuchaczom aktualne zalecenia leczenia przewlekłej niewydolności serca z obniżoną frakcję wyrzutową z uwzględnieniem nowych leków: połączenia walsartanu z sakubitrylem i flozyn, dołączonych do blokera receptora mineralokortykoidowego i Bblokera. Podkreślił także, że skrócono znacznie czas do uzyskania optymalnych dawek zalecanych leków w stosunku do poprzednich zaleceń, obecnie zamiast 6-12 m-cy pacjenci powinni mieć zoptymalizowane leczenie w ciągu 8-12 tygodni. Ciekawym doniesieniem było przedstawienie roli empagliflozyny w leczeniu tzw. rozkurczowej niewydolności serca na podstawie niedawno ogłoszonego badania EMPEROR-PRESERVED. Kolejne wystąpienia dotyczyły roli lekarza rodzinnego w kreowaniu polityki zdrowotnej przez poprawne kodowanie przyczyn zgłaszania się do POZ, a dr n. med. Małgorzata Stompór przybliżyła problemy związane z hospitalizacją pacjenta w wieku podeszłym z zapaleniem płuc.

W kuluarach prowadzono ożywione dyskusje, a na koniec Konferencji wszyscy prelegenci zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter