Przejdź do treści strony
Informacja dotycząca wznowienia odwiedzin w szpitalu

Wznawiamy odwiedziny pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych

Z dniem 15 maja 2024 r. wznawiamy odwiedziny pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych Szpitala Klinicznego MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego:

  • Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła);
  • Osoba odwiedzająca powinna zdezynfekować ręce po wejściu do oddziału oraz przed i po kontakcie z pacjentem;
  • W przypadku odwiedzin pacjentów objętych izolacją ochronną lub reżimem sanitarnym osoba odwiedzająca oprócz dezynfekcji rąk jest zobowiązana do założenia maski ochronnej i stosowania dodatkowych środków ochrony indywidualnej takich jak fartuch fizelinowy oraz rękawiczki.
  • W uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo innych pacjentów z deficytem odporności pozostających w oddziale Lekarz kierujący oddziałem, a w razie jego nieobecności lekarz dyżurny może zalecić odwiedzającym stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Wyjątek. Odwiedziny w Oddziale Klinicznym Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji Szpiku, z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, odbywają się po uzyskaniu zgody lekarza dyżurnego!

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter