Przejdź do treści strony

Uskrzydleni kolejnym sukcesem! Certyfikat ESO Angels Awards

Oddział neurologii z pododdziałem udarowym szpitala MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie został wyróżniony certyfikatem ESO Angels Awards. To międzynarodowy projekt, którego celem jest poprawa jakości opieki nad pacjentami z udarami mózgu. W przyznawaniu certyfikatów bierze udział również Europejska Organizacja Udarowa, czyli ESO.

Oceniany jest procent chorych leczonych trombolitycznie, czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala, procent chorych poddanych neurobrazowaniu, ocenie zaburzeń połykania, a także procent pacjentów, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe.

Chodzi o to, żeby chory z objawami udaru mózgu, jak najszybciej trafił do ośrodka, który jest w stanie zapewnić mu dostęp do nowoczesnych metod leczenia i jak najszybszą rehabilitację.

Certyfikaty przyznawane są oddziałom, które przestrzegają najwyższych standardów. W tym roku wyróżniono również Poliklinikę.

Co doceniła komisja? Przede wszystkim udoskonaliliśmy organizację pracy, a to pozwala nam z roku na rok podnosić jakość leczenia w jednostce. To z kolei znacząco skróciło czas od momentu przyjęcia pacjenta do podania leku.

Każdy pacjent z udarem w pierwszych dobach jest hospitalizowany w sali intensywnego nadzoru neurologicznego. Wtedy bardzo ściśle monitorujemy parametry krążeniowo-oddechowe. Prowadzony jest m.in. screening zaburzeń połykania. Wdrażamy też wczesną rehabilitację zarówno ruchową, jak i logopedyczną. Szybko zaczynamy ocenę stanu pacjenta i terapię psychologiczną.

Wszystkie te procedury, a także czas ich wykonania, są wpisywane do rejestru RES-Q, który jest składową projektu Angels.

Pod skrzydła naszych specjalistów rocznie trafia ok. 450 chorych z udarami mózgu. W 2019 roku trombolizowanych było 16,5% udarów niedokrwiennych mózgu, a w 2020 roku oraz w pierwszym półroczu 2021 roku było to niemal 28% udarów leczonych reperfuzyjnie.

Dodajmy, że w oddziale neurologii z pododdziałem udarowym jest 28 łóżek. Profesjonalną opiekę nad pacjentami zapewnia doświadczony i wykwalifikowany personel medyczny. To lekarze, pielęgniarki, neurologopeda, psycholog, fizjoterapeuci i opiekunki medyczne. Wszyscy stale podnoszą swoje kwalifikacje. Dzięki zaangażowaniu zespołu, jakość opieki jest na najwyższym poziomie.

Czynny udział w całym procesie leczenia bierze także personel SOR, Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz specjaliści z innych dziedzin medycyny.

Współpracujemy również z oddziałem neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz tamtejszym Zakładem Diagnostyki Obrazowej w leczeniu chorych, kwalifikowanych do zabiegu tromektomii mechanicznej.

Dziękujemy! To nasz wspólny sukces!

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter