Przejdź do treści strony

Urology Boot Camp w Bydgoszczy

20 października br. już po raz drugi w Szpitalu Św. Łukasza w Bydgoszczy odbył się Boot Camp – specjalny kurs w formie warsztatatów endoskopowych oraz laparoskopowych dla rezydentów urologii pod patronetem Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Association of Urology).

Po raz drugi jako Tutor zajęcia prowadził dr n. med. Maciej Przudzik – specjalista urolog FEBU z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Klinicznego MSWiA w Olsztynie oraz jako uczestnik warsztatów lek. Ignacy Bojanowski również ze Szpitala Klinicznego MSWiA w Olsztynie.

Urology Boot Camp to jednodniowy obóz szkoleniowy, którego ideą jest praktyczne nauczanie podstawowych zabiegów urologicznych. Kurs dedykowany jest dla rezydentów pierwszych lat specjalizacji. Istotnym założeniem szkolenia jest praca z tutorem w konwencji „one by one”. Jeden tutor dedykowany dla jednego kursanta. Liczba uczestników ograniczona do 16 kursantów jednocześnie przekłada się na obecność 16 tutorów i 16 stanowisk z 16 trenażerami. Każde stanowisko przygotowane jest do nauki jednego rodzaju zabiegu np.: operacji stulejki, cystoskopii, TURBT, TURP, URS, RIRS, laparoskopii itp. Każdy tutor jest przypisany do jednego stanowiska, każdy uczestnik kursu zalicza wszystkie stanowiska, wykonując samodzielne pod okiem tutora wszystkie przygotowane zabiegi. Kurs będzie obserwowany i oceniany przez delegatów EAU. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat EAU potwierdzający zaliczenie podstawowego praktycznego kursu z urologii.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter