Przejdź do treści strony
zdjęcie bu8dynku C - Termomodernizacja bud. A i C zakończona

Termomodernizacja bud. A i C zakończona

Szpital Kliniczny MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie ulega ciągłym modernizacjom…

Właśnie zakończyła się termomodernizacja budynków A i C, w ramach której wykonano roboty budowlane i instalacyjne:

 • przeprowadzono roboty rozbiórkowe pokrycia i obróbek blacharskich;
 • docieplono strop i połacie dachu, w tym:
  • wymieniono pokrycie dachu
  • wymieniono obróbki blacharskie
  • wymieniono stolarkę okienną
  • zamontowano okna połaciowe
  • zmodernizowano wentylację grawitacyjną
  • zamontowano instalację fotowoltaiczną
  • wymieniono oświetlenie na energooszczędne.

Inwestycja ta przyczyni się, m.in. do zmniejszenia zapotrzebowania szpitala na energię oraz zmniejszenia strat energii pierwotnej w wewnętrznej sieci ciepłowniczej.

Łączna kwota wykonanych prac budowlanych i instalacyjnych to 3 562 885 zł, z czego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotowało nasz szpital w kwocie 1 735 000 zł.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter