Przejdź do treści strony

SZPITALE ONKOLOGICZNE: CHCEMY POLEPSZENIA SYTUACJI PACJENTÓW

Wszystkie najważniejsze ośrodki onkologiczne w Polsce zawiązały zrzeszenie, które będzie zabiegać o kompleksową opiekę onkologiczną i polepszenie sytuacji pacjentów. Mają już poparcie naukowych towarzystw onkologicznych.

Prezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych został dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii – dr hab. n. med. Adam Maciejczyk.

W zarządzie nowego zrzeszenia są szefowie największych szpitali onkologicznych w Polsce: prof. Jan Walewski Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curi w Warszawie, prof. Stanisław Góźdź Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, prof. Julian Malicki Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu i prof. Krzysztof Składowski Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach.

Zrzeszenie tworzą szpitale wielospecjalistyczne, które mają strategiczny charakter dla danego regionu Polski. Ich głównym celem będzie wspieranie i opiniowanie decyzji Ministerstwa Zdrowia w sprawie leczenia pacjentów onkologicznych.

Marian Stempniak, dyrektor SP ZOZ MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie:Chcemy działać wspólnie jako środowisko. Powstanie naszego zrzeszenia popierają wszystkie najważniejsze towarzystwa onkologiczne m.in. Polskie Towarzystwo Onkologiczne(PTO) , Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK) , Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (PTRO) a także Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (PTChO).

Zadania nowego zrzeszenia to: ochrona praw pacjentów, wspieranie równego dostępu do kompleksowej opieki onkologicznej, upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnego leczenia chorób nowotworowych, promocja badań naukowych i współpraca z instytucjami naukowymi oraz organizacjami pacjenckimi.

– Powołanie zrzeszenia jest przede wszystkim odpowiedzią na wyzwania epidemiologiczne i pogarszającą się sytuację finansową centrów onkologii.

Choroby nowotworowe to jedno z największych wyzwań społecznych, jakie stoją przed lekarzami, ale również przed Ministerstwem Zdrowia.

Uwzględniając wyłącznie procesy demograficzne szacuje się, że w okresie od 2016 do 2029 liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych wzrośnie o ponad 18 proc. Tylko w tym roku odnotowanych zostanie ponad 27 tys. nowych przypadków nowotworów złośliwych płuca.

Zdaniem członków zrzeszenia powinna powstać kompleksowa usługa onkologiczna, obejmująca szereg obligatoryjnych i spełniających określone standardy procedur. Takie rozwiązanie zapewniłoby pacjentom bezpieczną ścieżkę leczenia, od diagnostyki po leczenie i ewentualną hospitalizację.

W Ogólnopolskim Zrzeszeniu Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych jest już 17 szpitali z całej Polski.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter