Przejdź do treści strony

Szpital MSWiA w Olsztynie w ocenie pacjentów…

Kolejny już rok uzyskane wyniki wskazują na wysoki poziom satysfakcji pacjentów Szpitala MSWiA w Olsztynie we wszystkich obszarach. Respondentami badania satysfakcji pacjentów hospitalizowanych w szpitalu w 2022 roku było 527 chorych. Najliczniejszą grupą badanych są pacjenci w wieku 55-64 lata (135 osób, co stanowi 26.79%) oraz pacjenci w wieku 65-74 lat (128 osób, co stanowi 25.4%). Odsetek pacjentów w wieku 45-54 lata wyniósł 17.66% (89 osób), w wieku 35-44 lata – 12,1% (61 osób), natomiast w wieku 75 lat i więcej – 12.3 % (62 osoby)
Badanie i analiza doświadczeń pacjentów w szpitalu jest priorytetem działań Dyrekcji, kadry zarządzającej oraz wszystkich pracowników SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, dlatego też badanie PASAT OPEN jest kontynuowane, a jego wyniki monitorowane i wykorzystane do poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Wnioski pokontrolne:

 • W roku 2022 w czasie pobytu w szpitalu zdecydowana większość pacjentów była przekonanych co do bezpieczeństwa opieki nad nimi i stosowanych procedur medycznych!
 • Zdecydowana większość badanych pacjentów nie ma zastrzeżeń do przestrzegania praw pacjenta podczas pobytu w naszym szpitalu!
 • W wyniku pobytu w szpitalu stan zdrowia większości badanych uległ poprawie!
 • Zdecydowana większość badanych przed wypisem ze szpitala wskazała, że personel medyczny w zrozumiały sposób wyjaśnił jak zażywać przepisane leki i jak kontynuować rehabilitację!
 • Zdecydowana większość respondentów ankiety jest zdania, że nasz szpital jest godny polecenia!

Osiągnięto następujące poziomy wskaźników satysfakcji w 2022 roku, które porównano do wskaźników z 2021 r.:

 • Dobre komunikowanie się profesjonalistów medycznych 96,08% (w 2021 – 95,73%)
 • Przekazywanie przez personel medyczny zrozumiałych informacji o stanie zdrowia 96,62% (w 2021 – 96,46%)
 • Dobre przekazywanie informacji o kontynuacji opieki i leczenia po opuszczeniu szpitala 96,98% (w 2021 – 94,69%)
 • Dobre przekazywanie informacji o zażywaniu leków 97,31% (w 2021 – 96,15%)
 • Wskaźnik komunikowania o zdarzeniach niepożądanych 71,43% (w 2021 – 66,67%)
 • Wskaźnik poczucia bezpieczeństwa 97,21% (w 2021 – 95,65%)
 • Wskaźnik braku uwag do żywienia 79,68% (w 2021 – 68,81%)
 • Wskaźnik braku uwag do warunków pobytu w szpitalu 60,49% (w 2021 – 73,71%)
 • Wskaźnik braku uwag do przestrzegania praw pacjenta 95,82% (w 2021 – 93,86%)
 • Wskaźnik dobrej opieki lekarskiej 94,15% (w 2021 – 94,96%)
 • Wskaźnik dobrej opieki pielęgniarek/położnych 96,69% (w 2021 – 93,33%)
 • Wskaźnik dobrej opieki rehabilitantów/fizjoterapeutów 88,59% (w 2021 – 86,89%)
 • Poprawa stanu zdrowia 87,21% (w 2021 – 86,14%)
 • Wskaźnik rekomendacji szpitala 88,98% (w 2021 – 88,29%)

Badanie PASAT OPEN, opracowane i prowadzone przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zaplanowane jest jako badanie ciągłe w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Szpital włączył się do badania w dniu 12 października 2021 r. Do badania zapraszani są w dniu wypisu ze szpitala wszyscy pacjenci hospitalizowani w naszej placówce. Celem badania jest analiza ich doświadczeń w szpitalu, a tym samym poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Dzięki dostępowi do aktualnych wyników w każdej chwili, przyjęto, że wyniki badań będą monitorowane na bieżąco przez Pełnomocnika ds. ZSZ, omawiane na spotkaniach Zespołu ds. Jakości Leczenia, a analiza badań cyklicznie przedstawiana Dyrekcji oraz pracownikom.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter