Przejdź do treści strony

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie z kolejnym CERTYFIKATEM ISO 9001:2015 Nr NC-1272 przyznanym przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku.

Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. w Gdańsku zaświadcza, że System Zarządzania Jakością SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie został oceniony i stwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi świadczenia usług zdrowotnych udzielanych w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia opieki zdrowotnej na poziomie ogólnopolskim w zakresie:

 • lecznictwa szpitalnego
 • teleradioterapii
 • brachyterapii
 • chemioterapii
 • programów lekowych
 • rehabilitacji leczniczej
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 • ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
 • profilaktycznych programów zdrowotnych
 • podstawowej opieki zdrowotnej
 • diagnostyki: laboratoryjnej, mikrobiologicznej, obrazowej, cytologicznej, histopatologicznej, endoskopowej oraz nieinwazyjnej
 • sterylizacji
 • medycyny pracy
 • transportu
 • usług psychologicznych
 • profilaktyki i promocji zdrowia
 • realizacji zadań dydaktycznych i badawczych

Certyfikat zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 dla SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie przyznany został na kolejne trzy lata, a jego ważność upływa we wrześniu 2024 roku.
Gratulując tego wyróżnienia, dziękujemy Całej Załodze Polikliniki Olsztyńskiej za osobiste zaangażowanie w osiągnięcie tego wspólnego sukcesu zawodowego!

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter