Przejdź do treści strony

„Praktyczna kardioonkologia. Wybrane zagadnienia – biblioteka onkologa praktyka” nowa pozycja specjalistyczna

Monografia pt. „Praktyczna kardioonkologia. Wybrane zagadnienia” – biblioteka onkologa praktyka’’ pod redakcją prof. Radosława Grabysy kierującego Oddziałem Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej Szpitala MSWiA w Olsztynie i prof. Tomasza Kubiatowskiego to cenna specjalistyczna pozycja doskonale wpisująca się w potrzeby dzisiejszej praktyki prowadzenia pacjentów przez onkologów i konsultowania ich przez kardiologów. Oprócz szerokiego omówienia zagadnień kardiotoksyczności terapii onkologicznych szczególnie istotne dla praktyki kardiologicznej jest objaśnienie w monografii kwestii oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjenta przed włączeniem leczenia onkologicznego i monitorowania wystąpienia kardiotoksyczności. W książce tej ponadto zamieszczono podsumowanie pierwszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2022 r., a jednym ze współautorów monografii jest współautor tego dokumentu, pionier polskiej kardioonkologii, prof. Sebastian Szmit. Książka wyszła nakładem wydawnictwa Medical Education, którego publikacje od lat zajmują ważne miejsce na półce lekarza praktyka.

Obserwowany w ostatnim czasie postęp nie tylko w zakresie wcześniejszego wykrywania, ale i – przede wszystkim – zwiększonej skuteczności leczenia schorzeń onkologicznych prowadzi do istotnej poprawy rokowania pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej. Możliwość skutecznego jej kontrolowania sprawia, że obciążeni nią pacjenci żyją dłużej, a choroba przybiera charakter przewlekły. Pacjenci ci nierzadko dodatkowo cierpią na choroby współistniejące, bardzo często sercowo-naczyniowe, a to właśnie powikłania sercowo-naczyniowe są jedną z głównych przyczyn śmierci chorych onkologicznych. Powikłania kardiologiczne są efektem wielu wzajemnie nakładających się i wzmacniających przyczyn. Są to wyjściowo obecne choroba serca i naczyń, przyspieszenie przez chorobę nowotworową naczyniowych procesów patofizjologicznych, zaawansowany wiek oraz wielochorobowość pacjentów i kardiotoksyczność leków onkologicznych. Dlatego leczenie takich chorych stało się obecnie interdyscyplinarne i stanowi wyzwanie z perspektywy zarówno pierwotnej, jak i wtórnej prewencji schorzeń sercowo-naczyniowych. Problem wydał się na tyle istotny w praktyce klinicznej, że po pierwszych publikacjach w ostatnim czasie Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC, European Society of Cardiology) wspólnie z Europejskim Towarzystwem Hematologicznym (EHA, European Hematology Association), Europejskim Towarzystwem Radiologii Terapeutycznej i Onkologii (ESTRO, European Society for Radiotherapy & Oncology) oraz Międzynarodowym Towarzystwem Kardioonkologicznym opracowały w 2022 r. standardy postępowania.

„Mamy nadzieję, że książka ta stanowić będzie wartościową pomoc w Państwa codziennej praktyce, a ślady zużycia wynikające z korzystania z niej będą najlepszym uznaniem dla Zespołu Autorskiego” – prof. hab. n. med. Radosław Grabysa, prof. hab. n. med. Tomasz Kubiatowski

Zapraszamy do lektury powyższej pozycji naukowo-medycznej, w której nie tylko lekarze, znajdą cenne zalecenia do postępowania w przypadku powikłań kardioonkologicznych.

Prof. Radosławowi Grabysie i prof. Tomaszowi Kubiatowskiemu gratulujemy spisania i wydania tak obszernej i trafnej monografii specjalistycznej, licząc na kolejne równie cenne pozycje naukowe.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter