Przejdź do treści strony

OTWARTY NABÓR NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA

SP ZOZ MSWiA z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie zatrudni
pielęgniarki/-rzy do oddziałów o profilu zabiegowym, zachowawczym
w ramach umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze etatu/umowy cywilnoprawnej
(możliwość składania ofert cząstkowych):

 1. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 2. Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chorób Piersi
 3. Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Kardiologii Onkologicznej
 4. Oddział Kliniczny Hematologii
 5. Klinika Chirurgii Onkologicznej
 6. Blok Operacyjny

Istnieje możliwość odbycia kursu specjalistycznego w zakresie endoskopii dla pielęgniarek w Szpitalu.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie pielęgniarskie średnie lub wyższe (mile widziane kursy mające zastosowanie na stanowisku pracy)
 • Dyplom ukończenia szkoły / uczelni na kierunku pielęgniarstwo;
 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza.

Oferujemy:

 • stabilne i elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę);
 • pracę w nowoczesnych i dobrze wyposażonych oddziałach;
 • pracę w przyjaznym środowisku i ambitnym zespole;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • wsparcie w zakresie rozwoju zawodowego.

Zgłaszający się kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:
podanie o przyjęcie na stanowisko bez udostępniania wizerunku oraz dane kontaktowe z numerem telefonu, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata, kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej informacji

Dane do kontaktu:
mgr Beata Wołk – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – telefon kontaktowy 89/539 82 88; e-mail: beata.wolk@poliklinika.net
Dział Organizacji i Kadr – telefon kontaktowy 89/539 84 15, 539 84 74, e-mail: iwona.wojczulanis@poliklinika.net

Dokumenty należy składać:
w zaklejonej kopercie z dopiskiem
„Nabór otwarty na stanowisko: Pielęgniarka/-arz – oddziały o profilu zabiegowym i zachowawczym
w Kancelarii SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
lub przesłać pocztą na adres Szpitala.

Zapraszamy do kontaktu i indywidualnych rozmów.

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter