Przejdź do treści strony

KLINIKA RADIOTERAPII

KLINIKA RADIOTERAPII I ZAKŁAD RADIOTERAPII

Radioterapia to obok chirurgii najstarsza metoda leczenia nowotworów. Dysponujemy nowoczesną aparaturą medyczną. W Zakładzie Radioterapii posiadamy trzy akceleratory liniowe, tomograf komputerowy, aparat do brachyterapii HDR, trzy niezależne systemy przestrzennego planowania leczenia oraz precyzyjną aparaturę kontrolną i pomiarową. Zainstalowany w 2012 roku akcelerator Trubeam firmy Varian to najnowocześniejsze na rynku urządzenie do radioterapii i drugie takie w Polsce.

Realizujemy procedury wysokospecjalistyczne w technikach IMRT, radioterapii stereotaktycznej mózgu, stercza, płuc, oraz radioterapii sterowanej obrazem (IGRT). Do określania ruchomości guzów nowotworowych wykorzystujemy bramkowane oddechowo badania tomografii komputerowej. W napromienianiu nowotworów stercza wszczepiamy pacjentom specjalne złote markery pod kontrolą USG, umożliwiające bardzo precyzyjną lokalizację prostaty podczas radioterapii.

Organizacja pracy Zakładu Radioterapii oraz zarządzanie bazą danych pacjentów oparte są na komputerowych systemach zarządzania i weryfikacji Mosaiq i Aria. Procedury stosowane w Zakładzie są zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi przez co zapewniają całkowite bezpieczeństwo napromienianych pacjentów.

Posiadamy akredytację umożliwiającą kształcenie lekarzy w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Prowadzimy badania kliniczne I, II i III fazy w zakresie skojarzonego leczenia nowotworów. Dysponujemy bazą około 30 łóżek szpitalnych oraz bazą hotelową dla Pacjentów, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji.

KONTAKT:

Lekarz kierujący Kliniką Radioterapii
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Beata Szeszko

 

Lekarz kierujący Zakładem Radioterapii, Poradnią Radioterapii
dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk

 
 
 
 

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter