Przejdź do treści strony

KLINIKA RADIOTERAPII

KLINIKA RADIOTERAPII I ZAKŁAD RADIOTERAPII

RADIOTERAPIA

Radioterapia jest metodą leczenia nowotworów złośliwych i nielicznych schorzeń nienowotworowych z użyciem promieniowania jonizującego

Działalność kliniczna oddziału, realizowane programy, badania, zabiegi, etc.

Dział Radioterapii naszego szpitala obejmuje Zakład Radioterapii, Klinikę Radioterapii i Poradnię Radioterapii.

Rocznie w zakładzie leczonych jest około 1.8-2 tysiące pacjentów.

Zakład radioterapii z pracownią brachyterapii jest wyposażony w wysokiej jakości sprzęt i posiada wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę medyczną.

Znajdują się tu 4 nowoczesne aparaty do napromieniania. Realizujemy procedury wysokospecjalistyczne w technikach IMRT, radioterapii stereotaktycznej mózgu, stercza, płuc, wątroby, węzłów chłonnych, kości oraz radioterapii sterowanej obrazem (IGRT), radioterapii bramkowanej oddechowo w nowotworach piersi i płuc. Do określania ruchomości guzów nowotworowych wykorzystujemy badanie tomografii komputerowej ze śledzeniem pełnego cyklu oddechowego, które w precyzyjny sposób pokazuje ruchomość guza, co wpłynie na dokładność stosowanej terapii. W napromienianiu nowotworów stercza lub guzów wątroby wszczepiamy pacjentom specjalne złote znaczniki pod kontrolą USG lub TK. Umożliwiają one bardzo dobrą lokalizację narządu i guza podczas radioterapii. Zobacz: Radioterapia na miarę XXI wieku

Leczenie onkologiczne planowane i prowadzone jest interdyscyplinarnie. Szeroko dostępne jest leczenie skojarzone z zabiegiem chirurgicznym, chemioterapią, terapią celowaną molekularnie i immunoterapią.

Posiadamy jedyną dostępną w regionie warmińsko-mazurskim pracownię brachyterapii, gdzie przeprowadzane są zabiegi napromieniania raka narządu rodnego, płuc i piersi, a także prostaty. Zobacz: Brachyterapia raka prostaty.

Poradnia radioterapii, czynna 5 razy w tygodniu, służy pacjentom kierowanym na radioterapię, zapewnia kompleksową diagnostykę w ramach i poza pakietem szybkiej diagnostyki onkologicznej (DILO) oraz oferuje monitorowanie efektów leczenia zgodnie z zaleceniami Polskiej Unii Onkologii. Poradnia Radioterapii.

Informacja o wyposażeniu oddziału w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, ilość łóżek, dane statystyczne (np. ilość leczonych pacjentów w skali roku)

 • Klinika Radioterapii dysponuje 30 miejscami dla pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu radioterapii lub jej następstw.
 • Pacjenci spoza Olsztyna, którzy nie wymagają hospitalizacji, mogą skorzystać z w pełni refundowanego zakwaterowania w hotelu

Posiadany sprzęt:

 • trzy akceleratory Varian TrueBeam, wyposażone w kolimator MLC wysokiej rozdzielczości z listkami o szerokości 2.5mm oraz jeden akcelerator Varian VitalBeam, wyposażony w kolimator MLC z listkami o szerokości 0.5cm. Akceleratory wyposażone są w obrazowanie kilowoltowe i megawoltowe, obrazowanie tomograficzne CBCT, realizują techniki IMRT i VMAT. Dwa z akceleratorów posiadają system monitorowania ruchomości oddechowej pacjenta, umożliwiający napromienianie bramkowane. Jeden z akceleratorów TrueBeam jest wyposażony w stół 6D umożliwiający korekcję ułożenia pacjenta w sześciu stopniach swobody.
 • system obrazowania powierzchni Vision RT umożliwiający nieinwazyjną kontrolę ułożenia pacjenta w oparciu o emitowane światło widzialne
 • dwa tomografy komputerowe Siemens Somatom, dedykowane do radioterapii, wyposażone w system monitorowania ruchomości oddechowej pacjenta umożliwiający wykonywanie tomografii 4D oraz algorytm redukcji artefaktów od elementów metalowych; jeden z tomografów posiada opcję fluoroskopii
 • aparat do brachyterapii Flexitron Elekta wysokiej mocy dawki HDR wraz z zestawem aplikatorów przeznaczonych do aplikacji ginekologicznych, płuc, przełyku, skóry, piersi i tkanek miękkich oraz z systemem brachyterapii prostaty planowanej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem obrazowania USG
 • system planowania leczenia brachyterapii Oncentra Brachy
 • systemy planowania leczenia teleterapii Eclipse i Oncentra External Beam
 • system weryfikacji i zarządzania radioterapią Aria
 • stół mobilny Zephyr umożliwiający transport pacjenta w pozycji terapeutycznej bez przenoszenia
 • wyposażenie służące do pozycjonowania i unieruchamiania pacjenta
 • aparatura pomiarowa służąca do testów urządzeń wykorzystywanych w radioterapii i radiodiagnostyce, w tym m.in. analizatory promieniowania, dawkomierze z zestawem detektorów, sprzęt służący do kontroli parametrów geometrycznych, fantomy pomiarowe, fantomy antropomorficzne i oddychające

Działalność naukowa i dydaktyczna

Klinika Radioterapii posiada akredytację umożliwiającą kształcenie lekarzy w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

W klinice i zakładzie radioterapii prowadzona jest dydaktyka dla studentów polsko- i anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UWM, studentów pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i dietetyki.

Zespół kliniki i zakładu radioterapii jest zaangażowany w prowadzenie badań klinicznych w zakresie skojarzonego leczenia nowotworów. Zobacz: Badania Kliniczne

Nasz zespól posiada niemały dorobek naukowy w postaci publikacji w cytowanych czasopismach medycznych.

KONTAKT:

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA PACJENTÓW LECZONYCH W ODDZIAŁACH

Opis kadry lekarskiej i pielęgniarskiej

Kliniką radioterapii kieruje profesor zwyczajny. W dziale radioterapii pracuje 16 lekarzy, spośród których 3 posiada tytuł doktora nauk medycznych. Wśród personelu lekarskiego 11 lekarzy jest specjalistami w dziedzinie radioterapii onkologicznej, 3 posiada dodatkowo specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej, 2 posiada dodatkowo specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, 1 jest pulmonologiem, 3 lekarzy jest w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej.

Personel pielęgniarski Oddziału i zakładu Radioterapii stanowią 22 osoby: 7 z wykształceniem wyższym, 17 ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

Sekretariat i rejestracja obsługiwany jest przez 10 sekretarek medycznych.
Nieodłączną częścią zespołu pracowników są fizycy medyczni. Aktualnie zatrudnionych jest 6 fizyków. Specjalizację z fizyki medycznej posiada czworo z nich, 2 jest w trakcie zdobywania specjalizacji.

Nasz zespół współtworzy 16 techników elektroradiologii.

Personel Działu Radioterapii

Lekarze

 • prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki – specjalista radioterapii onkologicznej
 • dr n. med. Ewa Wasilewska- Teśluk – specjalista radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej, konsultant wojewódzki ds. radioterapii
 • dr n. med. Beata Czeremszyńska- specjalista radioterapii onkologicznej
 • Ewa Cieślak-Żerańska- specjalista radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej
 • Paweł Banatkiewicz – specjalista radioterapii onkologicznej
 • Krzysztof Gliński – specjalista radioterapii onkologicznej
 • Marzena Strzelecka – specjalista radioterapii onkologicznej
 • Agnieszka Ounap-Karnak – specjalista radioterapii onkologicznej
 • Izabela Szóstak – specjalista radioterapii onkologicznej
 • Danuta Domańska – specjalista radioterapii onkologicznej i chorób wewnętrznych
 • Paweł Dzbeński – specjalista radioterapii onkologicznej
 • Aneta Lebiedzińska – specjalista onkologii klinicznej i genetyki klinicznej
 • Izabela Żukowska – specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych
 • Anna Sugajska – Wilczyńska – w trakcie specjalizacji w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 • Michał Cabała – w trakcie specjalizacji w dziedzinie radioterapii onkologicznej
 • Agnieszka Sopel – w trakcie specjalizacji w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Fizycy medyczni

 • mgr Grzegorz Wołąkiewicz – specjalista fizyki medycznej, kierownik Pracowni Fizyki Medycznej – kontakt
 • mgr inż. Ewa Sokołowska – specjalista fizyki medycznej
 • mgr Łukasz Niesporek – specjalista fizyki medycznej
 • mgr inż. Paweł Krasnowski – specjalista fizyki medycznej
 • mgr Justyna Miluć-Dobczyńska – w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej
 • mgr Lucyna Niesporek – w trakcie specjalizacji z fizyki medycznej

Inspektor Ochrony Radiologicznej

 • mgr inż. Paweł Krasnowski
 • mgr Grzegorz Wołąkiewicz

Pielęgniarki i położne

 • mgr Beata Szeszko – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego i pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr Alina Płucyś – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, pielęgniarka koordynująca Zakładem i Poradnią Radioterapii i Brachyterapią
 • mgr Żaneta Kołb- Sielecka – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Marta Markuszewska- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Anna Maczuga- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Monika Rybak – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Małgorzata Sobotko – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Krystyna Naczas- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Joanna Wojsz – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Mariola Miałkowska- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Ewa Piotrowska- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Urszula Piórkowska- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Małgorzata Görke- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Iwona Urbanowicz- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Adriana Łachacz- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Agnieszka Kwaśniewska- specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Justyna Leszczyńska
 • Małgorzata Wróbel
 • Janina Piotrowicz – specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Ewa Kozłowska
 • Bożena Mackiewicz – położna
 • Barbara Lech – położna

Technicy elektroradiologii

 • Ewa Kudła – kierownik zespołu techników elektroradiologii – kontakt
 • mgr Joanna Budzyńska
 • mgr Barbara Pawelec
 • mgr Agata Sak
 • lic. Katarzyna Tomczuk
 • Monika Prokopiak
 • Katarzyna Szczepan
 • Ilona Rokicka
 • Joanna Gumińska
 • Ilona Różańska-Zasadowska
 • Elżbieta Markiewicz
 • Marta Kazimierska
 • Szymon Pokrzywa
 • Julita Przybyszewska
 • Bartosz Kowalczuk
 • Izabela Jasińska

Sekretarki

 • mgr Hanna Szcześniak
 • mgr lic. Joanna Marcinkowska
 • mgr Joanna Kalisz
 • mgr inż. Żaneta Tomaszewska
 • mgr inż. Alicja Witkiewicz
 • lic. Katarzyna Parszuto
 • Eliza Możdżonek
 • inż. Ewa Najmowicz
 • Katarzyna Ostrowska
 • Agnieszka Kwietniewska
 • mgr Adriana Roguszka
Lekarz kierujący Kliniką Radioterapii
prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr piel. Beata Szeszko

Lekarz kierujący Zakładem Radioterapii, Poradnią Radioterapii
dr n. med. Ewa Wasilewska-Teśluk

Wpisz szukaną frazę i naciśnij enter